Chr. bibliotheek Tolle Lege MEER DAN EEN BIEB ! Boeken tegen tegen schappelijke prijzen.... Ons reglement     U  bent welkom! Artikel 1  De bibliotheek stelt zich ten doel: Verantwoorde boeken voor de inwoners van Cromstrijen en daarbuiten Artikel 2  Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij zorgvuldig omgaat met de boeken. Indien boeken uit de band dreigen te gaan /  lossen bladen gaan vertonen, wordt men vriendelijk verzocht om dit te melden. Een ieder is ten allen tijde aansprakelijk voor  het op de juiste wijze omgaan met de boeken. Vooral paperbacks dienen half opengeslagen gelezen te worden!. Geeft u  hier a.u.b. gehoor aan, want dan gaan ze langer mee en helpt u mee de kosten te drukken! Uw mede-biebleden zijn u er  dankbaar voor! Tevens verplicht ieder lid zich om ook zeer zorgvuldig om te gaan met CD's. CD's worden tevens gecontroleerd  op volledigheid.   Artikel 3  Voor kwijtgeraakte of zeer beschadigde boeken en CD’s zal de kostprijs - 20% in rekening worden gebracht. Artikel 4  Nieuwe leden dienen zich bij de uitleen/inname tafel te melden, zodat zij eerst een daarvoor bestemd formulier in kunnen  vullen (Dit kan automatisch op onze website gedownload worden onder het kopje lid worden in t linkermenu van deze pagina  Artikel 5  Een pasje kost eenmalig € 1,00 voor een volwassenpas en 4 euro voor een familiepas. Maximaal 1 pasje per gezin. Dit om te   voorkomen dat bij de in– en uitleentafel uitgezocht moet worden, welke boeken op welk pasje staan.  Artikel 6  Abonnementsgelden worden niet geheven. De kosten voor het lenen van een boek bedragen € 0,15 per boek / per week  binnen de normale uitleentermijn van 3 weken. Na deze 3 weken zijn de kosten € 0,25 per boek / per week. Hetzelfde geldt  voor CD’s zij het alleen dat deze € 0,30 per CD / per week kosten. Van 1/7-31/12 zijn wordt de 15 cent gereduceerd naar 10  cent. Na 3 weken kosten de CD’s € 0,45 per CD / per week. Geleende boeken en Cd's dienen wel volledig ingeleverd te  worden. Onvolledige materialen worden niet ingenomen.  Artikel 7  Per jeugdabonnement en volwassen abonnement mogen max. 4 boeken meegenomen worden. Per familieabonnement zijn dit  12 Hiernaast mogen er max. 2 CD’s meegenomen worden Indien men meer mee wil nemen, kosten deze € 0,25 per boek/CD.  Boeken/Cd’s kunnen gereserveerd worden. De kosten hiervoor bedragen € 0,25 per boek/CD Artikel 8  Veel boeken in de bibliotheek komen in grote getale binnen. Hierna heeft een eerste selectie plaatsgevonden op  verantwoorde boeken. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat er enkele boeken in staan die niet aan het doel van onze  bibliotheek beantwoorden beschreven in artikel 1. Indien dit het geval is, gaarne bij ons melden!   Artikel 9  In de maanden december/januari en juni / augustus is het naast onbeperkt lenen ook voordeliger boeken lenen en wel voor  10 eurocent per boek / per week i.p.v. 15 eurocent. De uitleentermijn blijft in de maand december/januari 3 weken! Tijdens  de zomervakantie is de leentermijn 5 weken. U betaalt dan 10 eurocent per boek / per week, echter pas na deze 5 weken  zullen er  boetes in rekening worden gebracht. Artikel 10  Buiten de openingstijden van de bibliotheek is het volstrekt onmogelijk boeken uit te lenen / in te nemen.